Rabobank Salland Hart voor Salland

Hart voor Salland

Beste Appelloper,

Met ingang van 2014 is het sponsorbeleid bij de Rabobank veranderd. De Rabobank stelt via de actie ‘Hart voor Salland’ een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Doordat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met een financiële bijdrage vanuit de actie.
Ieder lid van de bank krijgt de mogelijkheid om 5 stemmen toe te kennen aan verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Een lid mag aan één organisatie maximaal twee stemmen geven. Op deze wijze bepalen de leden van de bank wat voor hen belangrijk is.

Hart voor Salland 2014, 2015 en 2016 groot succes
In 2014 en 2015 was Hart voor Salland een groot succes. Ruim 200 organisaties hebben in totaal € 100.000,- verdeeld. Door het succes van de voorgaande jaren verwacht de Rabobank voor 2017 meer aanmeldingen voor deelname aan Hart voor Salland. In 2015 is besloten het te verdelen bedrag dat vanuit de winst van Rabobank Salland voor deze actie te verhogen naar € 140.000.
Uiteindelijk is deze € 140.000 verdeeld onder 300 organisaties. Door het enerome succes van 2016 is voor 2017 en 2018 besloten om € 160.000 te verdelen onder de ruim 400 deelnemende verenigingen en stichtingen die er aan meedoen.

Stichting Olst-Wijhe in Beweging / Appelloop
De organisator van de Appelloop, Stichting Olst-Wijhe in Beweging, heeft zich ook dit jaar weer aangemeld voor de actie Hart voor Salland. Indien u lid bent van de Rabobank Salland heeft u de mogelijkheid om de organiserende stichting van de Appelloop direct financieel te steunen. Wij houden ons aanbevolen voor uw stem.
Geef 2 of 3 stemmen aan de Appelloop en stem ook verenigingen die u verder ook een warm hart toedraagt.

Doe mee als lid van Rabobank Salland
Als lid van de Rabobank Salland kunt u meedoen door uw stem uit te brengen. De stemperiode is dit jaar van 9 t/m 19 maart. De leden van de Rabobank Salland ontvangen in week 10 (rond 7 maart) de stemkaart met hun persoonlijke inlogcode. Stemmen kan via een speciale stemomgeving. Hier vindt u ook de verenigingen en stichtingen waarop u kunt stemmen het doel waarvoor zij de bijdrage willen gebruiken.
U heeft de mogelijkheid om de Appelloop financieel te steunen door één of twee stemmen te geven aan de Appelloop/Stichting Olst-Wijhe in Beweging. Wilt u deze Aktie ook onder de aandacht brengen van uw familie, kennissen en vrienden? Wellicht zijn zij ook bereid de Appelloop te steunen door op ons te stemmen.
Elk stem telt hierbij mee!

Indien u geen lid van de Rabobank Salland bent, kunt u helaas niet mee stemmen.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw stem en steun!

Tot ziens bij de Appelloop 2017 die dit jaar op 13 september wordt gehouden.

Namens Stichting Olst-Wijhe in Beweging,
met vriendelijke groet,

Leo Pelgröm
Voorzitter

Klik hier om te gaan stemmen.
Voor alle uitslagen van de actie Hart voor Salland 2018 verwijzen wij u naar de site van de Rabobank.