Doelstelling van de Stichting Olst-Wijhe in Beweging

De Stichting Olst-Wijhe in Beweging heeft als doel de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe aan het bewegen te brengen en te houden. Het jaarlijks organiseren van de Appelloop past erg mooi in dit kader naast een aantal andere bewegingsactiviteiten. Met drie keer een kilometerloop voor verschillende leeftijdscategorieën is er veel aandacht voor de jeugd.

Werving:

De jeugd zal wederom worden benaderd om aan de dorpsloop deel te nemen door middel van een mailing aan alle basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe. Verder wordt reclame voor de Appelloop verspreid via posters en flyers in Olst-Wijhe, Raalte, Deventer en omgeving. Daarnaast worden de meeste loopgroepen en atletiekverenigingen in de regio via een mailing op de hoogte gebracht. De Appelloop wordt in de diverse loopbladen en in het Trimloopboekje aangekondigd. De plaatselijke en regionale kranten besteden veel aandacht aan de Olster Appelloop.