Energielabel

In januari en februari 2015 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken een voorlopig energielabel verstuurd aan alle woningeigenaren die nog niet over een geregistreerd energielabel beschikken. Het ging om bijna 5 miljoen woningeigenaren. U kunt uw voorlopig vastgestelde energielabel checken via Check uw energielabel.nl.
De bedoeling van deze actie is om u als woningeigenaar bewuster te adviseren over hoe uw woning energiezuiniger zou kunnen maken, al dan niet in combinatie met andere verbouwwerkzaamheden. Om het label definitief te maken dient u, afhankelijk van het bouwjaar van de woning, bewijstukken (foto's of facturen) te uploaden naar een speciale site, waarna u een Erkend deskundige tegen betaling verzoekt de bewijstukken te controleren en het label definitief te maken door deze gereed te melden in een database.


Erkend Deskundige Energielabel woningen

Voor het definief maken van het voorlopige label dient u een opdracht te geven aan een door het ministerie erkend deskundige. Energie- en Bouwadvies is daartoe ook bevoegd (zoek bij het selecteren van de Erkend deskundige naar: Pelgröm).
U kunt bij ons ook terecht voor advies om uw woning energiezuiniger en comfortabeler te maken, al dan niet in combinatie met andere verbouwwerkzaamheden zoals de woning drempelloos te maken.
Neem met ons contact op voor een eventuele toelichting op de gehele te volgen procedure.
Energie- en Bouwadvies is bovendien aangesloten bij de Geschillencommissie Energielabel.

Brief en informatiebrochure
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft u begin 2015 via een brief met het voorlopige energielabel geïnformeerd. In deze brief wijst het Ministerie u als eigenaar op de mogelijkheid om na te gaan welke energiezuinige maatregelen genomen kunnen worden, op de website www.energielabelvoorwoningen.nl (vanaf 1-1-2015 in de lucht) voor het uitzoeken van een definitief energielabel en op de verplichting om met ingang van 1 januari 2015 een definitief energielabel te hebben bij de verkoop of verhuur van een woning. De brief gaat vergezeld van de informatiebrochure Het energielabel: verplicht bij de verkoop van uw woning!

Hoe verkrijg ik een definitief energielabel?
Er zijn een drietal mogelijkheden om het voorlopige energielabel definitief te krijgen, deze zijn:
• Door zelf naar www.energielabelvoorwoningen.nl te gaan;
• Met support van Energie- en Bouwadvies;
• Door het laten opstellen van een Energie-index, waardoor u automatisch gratis een Energielabel ontvangt.

Zelf doen
U kunt zelf online het energielabel van een woning opvragen door naar www.energielabelvoorwoningen.nl te gaan. Daar wordt u aan de hand van volgende stappen begeleid tot aan de registratie van het energielabel.
1. Inloggen met DigiD
2. Energetische kenmerken van de woning controleren en waar nodig wijzigen of invullen (maximaal 10 vragen)
3. Bewijs uploaden (zoals een foto, een factuur of een bouwtechnisch rapport)
4. Aanvraag versturen en selecteren van een Erkend deskundige Energielabel woningen (zoek en selecteer ‘Pelgröm’ uit de lijst van deskundigen)
5. Wij als Onafhankelijke deskundige controleren digitaal uw aanvraag (wij komen dus niet langs)
6. Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch en wordt gemaild)

Met support van Energie- en Bouwadvies
Indien u het lastig of moeilijk vindt zelf het bewijsmateriaal te verzamelen en in te voeren op de webapplicatie, dan is het mogelijk dat de Erkend deskundige Leo Pelgröm van Energie- en Bouwadvies bij u aan huis komt en de bewijslast voor uw woning in orde kan maken zodat het label definitief kan worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat u de DigiD bij de hand heeft en dat er in de woning een internetaansluiting of WIFI-verbinding mogelijk is. Eventueel kan in overleg met de buren tijdelijk gebruik worden gemaakt van de WIFI- of internetaansluiting van de buren. Dit dient u dan wel voorafgaand aan mijn bezoek met de buren hebben afgesproken en dat de noodzakelijke inloggegevens beschikbaar zijn.

Energie-index
U kunt er ook voor kiezen om een Energie-Index te laten opstellen in plaats van een energielabel. De Energie-Index van een woning is een uitgebreidere opname. Vooral in de situatie dat u veel bijzondere en plaatselijke aanpassingen heeft laten uitvoeren in uw woning, dan is het verstandiger om een Energie-index aan te vragen. Het kan zijn dat dit 1 tot maximaal 2 labelstappen kan uitmaken. Leo Pelgröm van Energie- en Bouwadvies komt dan op afspraak bij u op bezoek, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index getal (geen letter). Een Energie-Index kost gemiddeld tussen de circa € 170 en € 250 (afhankelijk van type woning, inhoud en beschikbaarheid van informatie zoals tekeningen). Bij registratie in de database van RVO.nl, verstrekt RVO.nl gratis een energielabel die u kunt gebruiken voor uw wettelijke plicht. Dit energielabel kan zelfs oplopen tot A+ en A++. Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index, vraag naar de mogelijkheden.

Kosten
Aan het definitief laten maken van het energielabel zijn kosten verbonden. Deze zijn € 20 (via Ideal-betaling).
Voor support aan huis vragen we voor het eerste half uur € 30, incl. BTW. Voor elk volgend extra kwartier € 15, incl. BTW.
Support met het aanvragen van uw DigiD is ook mogelijk!
Neem vooraf contact met ons op.

Meer informatie
Voor meer informatie over energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen verwijzen wij u ook naar www.meermetminder.nl, www.energielabelatlas.nl en www.bouwendnederland.nl/kleur-uw-gemeente-groen

U kunt ook direct contact opnemenen met het Comfortteam Olst-Wijhe

Meer informatie: www.rvo.nl/energielabel woningen