De fiscale regelingen MIA en VAMIL

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). MIA en VAMIL zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Bedrijven die investeren in op de Milieulijst genoemde technieken kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Bevorderen van circulaire innovaties

Eén van de ambities van het kabinet is het bevorderen van circulaire innovaties om duurzame economische groei te realiseren. Op de Milieulijst zijn daartoe de stimuleringspercentages verhoogd van de generieke bedrijfsmiddelcodes in hoofdstuk 1 (Grondstoffen en afval).

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019
Mobiliteit U kunt fiscaal voordeel krijgen voor elektrisch rijden als u investeert in waterstofauto’s en volledig elektrische auto's. Ga voor meer informatie naar Elektrisch rijden - MIA\Vamil.

Budget
Het budget voor 2019 voor MIA is € 114 miljoen. Voor Vamil is dit jaar € 25 miljoen beschikbaar.

Investeringen in 2019 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA\Vamil. Vanaf 15 januari 2018 is de subsidieregeling voor verwijderen asbestdaken gesloten. Zie officiële bekendmaking.Hier kunt u de Milieulijst 2019 downloaden

De Energielijst en de Milieulijst 2019 zijn op 27 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijsten zijn ook online bij RVO te vinden:
www.rvo.nl/mia en vamil