Wie zijn wij

Energie- en Bouwadvies is een onafhankelijk en objectief adviesbureau .....
Persoonlijk advies met kennis van zaken,
Wij adviseren en begeleiden u op het gebied van energiebesparing.

Wat doet Energie- en Bouwadvies
Advies op maat
Wat is een goed moment voor een EPA-maatwerkadvies of energiebesparingsadvies?
Duurzaamheid
Belastingvoordeel
Relatie EPA-maatwerkadvies en energielabel
Waarom meer dan een energielabel?
/ Omhoog \

Wat doet Energie- en Bouwadvies

Energie- en Bouwadvies is een onafhankelijk en objectief adviesbureau die gevestigd is in Olst.
Wij adviseren en begeleiden u op het gebied van energiebesparing door te onderzoeken welke
bouwkundige en technische aanpassingen er nodig zijn door samen met u te zoeken naar mogelijkheden.
Wij streven er naar om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie.
In dit traject werken wij samen met diverse energieadviseurs en vakbedrijven in de regio Salland e.o.


Daarnaast kunnen wij
bouwkundige inspecties verrichten, verbouwingen begeleiden
en naar
andere technische specialisten verwijzen.

Tevens is Leo Pelgröm uw adviseur met betrekking tot schade aan de woning of schadeclaims.
/ Omhoog \

Advies op maat

Wij garanderen u lagere energielasten en een comfortabeler binnenklimaat. Wij adviseren aan
particuliere huizenbezitters en utiliteitsbeheerders. Ieder gebouw is weer anders, en iedere klant heeft
zijn eigen, persoonlijke wensen voor wat betreft wooncomfort en energiegebruik. Hierbij zijn de
wensen van gebruikers van de betreffende gebouwen het uitgangspunt. Het gebouw, en de
energietechniek daarin vormen samen een systeem dat stap voor stap wordt aangepast of vernieuwd.
Wij brengen u graag op de hoogte van het nieuws op het gebied van energiebesparing en -efficiëntie.
/ Omhoog \

Wat is een goed moment voor een EPA-maatwerkadvies of energiebesparingsadvies?

Een geplande verbouwing van uw woning of bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren.
Het kan ook een rol vervullen in uw onderhoudsplanning.

Een energiebesparingsadvies gaat verder dan een 'standaard' EPA-maatwerkadvies.
Bij een energiebesparingsavies wordt intergraal gekeken naar alle aspecten m.b.t. wonen/werken, woon-/werkcomfort en duurzaamheid.
Naast het energieverbruik wordt ook onderzoek gedaan naar het binnenklimaat van de woning/bedrijfsgebouw of een vertrek in een gebouw.
Er wordt onderzoek gedaan naar met name de ventilatie, het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid.
/ Omhoog \

Duurzaamheid

Leo Pelgröm (1963) is expert op het gebied van energiebesparing. Door de bouwkundige opleiding en
de vele werkervaring te combineren met de wensen van de klant ontstaat er een enthousiaste
zoektocht om samen met de gebruikers zo efficiënt mogelijk energie te besparen. Energiebesparing moet
voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Wij werken samen met installateurs, aannemers, architecten,
technici, etc. Ook werken wij samen met andere energieadviseurs om samen complexe of grotere
klussen te adviseren. Je kunt niet alles alleen weten of uitvoeren. Door deze samenwerkingen kunnen
wij dit u wel aanbieden of onderzoeken. We streven naar de hoogst mogelijk haalbare duurzame
oplossing die bij u als opdrachtgever wenselijk is.

Energie uit fossiele brandstoffen wordt steeds duurder. Als we niets doen wordt comfortabel wonen en
leven alleen al door de stijgende energielasten extreem duurder. Het gebruik van fossiele brandstoffen
is eindig en verandert ons klimaat èn veroorzaakt voor een groot deel de opwarming van onze aarde.
We zijn het aan onze kinderen verplicht om niet stil te zitten en nu actie te ondernemen.
Samen hebben we de technieken in huis.

Gedurende alle fases van het onderzoek en uitvoering blijven wij uw aanspreekpunt. Wij hechten zeer aan
duurzaamheid, niet alleen in onze producten en diensten, maar ook in de relatie met onze
opdrachtgevers en partners. We ontwerpen zeer zorgvuldig en willen er op toezien dat het Energie-
besparingsplan wat wij samen vooraf hebben afgesproken ook daadwerkelijk het effect heeft dat u
ervan mag verwachten.
/ Omhoog \

Belastingvoordeel

Voor bedrijven is de Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven premie
kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen.
U kunt 45% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst.
Het netto voordeel bij een vennootschapsbelasting van 25% is 11,25%.
/ Omhoog \

Relatie EPA-maatwerkadvies en energielabel

Een EPA-maatwerkadvies en een energielabel worden beide afgegeven door een gecertificeerd bedrijf
en geven informatie over de energieprestatie van een pand. Maar verder zijn er veel verschillen.

Het energielabel:
• is vanaf 2008 verplicht bij nieuwe verhuur of verkoop;
• komt tot stand door beperkt onderzoek;
• is een algemene berekening van de energieprestatie van een gebouw onder standaardcondities.

Het EPA-maatwerkadvies:
• is een vrijwillig advies;
• geeft een helder overzicht van het werkelijke energiegebruik van een gebouw en onder welke condities dat tot stand komt;
• bepaalt veel gedetailleerder welke verbeteringsmaatregelen u zou kunnen treffen;
• geeft een indicatie van het verwachte energieverbruik en de verwachte comfort- en klimaatverbetering als gevolg van energiegerelateerde maatregelen;
• geeft een overzicht van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden.
/ Omhoog \

Waarom meer dan een energielabel?

Een EPA-maatwerkadvies of een Energiebesparingsadvies is een verdieping van het energielabel.
Het is een integraal en uitvoeringsgericht advies dat aansluit op de huisvestingsprocessen.
Het biedt daarom veel meer aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming.
Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel,
maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel.

Een energiebesparingsadvies gaat nog verder en neemt alle aspecten m.b.t. het verblijf in een gebouw mee
om daarmee energie te besparen, de benodigde energie zo duurzaam mogelijk op te wekken en het binnenklimaat
te optimaliseren.

Leo Pelgröm kan u daar meer over vertellen.

Voor meer informatie:
Telefonisch: (0570) 56 19 52 / 06 25 04 73 89
E-mail : info@energieadvies-on.nl
Website : www.energieadvies-on.nl